HIVM500

Posted · Add Comment

Designskydd inlämnad Klass 8-08 hos
Patent och Registreringsverket

Väggarmen är i tidsneutral design och passar både i modern stad
såväl som äldre stadsdelar. Armens design passar bra tillsammans med
alla armaturers design. Väggarmen passar de flesta toppmonterade
armaturer för stolptopp 60 alternativt 76.

Standard tappen är 150 mm hög med diameter 60 mm. Se övre fotot.
Önskas 76 mm enligt nedre foto skall detta anges vid beställning.

Väggfästet har öppen montering för utanpåliggande- eller för infälld installationskabel.
Indragning av anslutningskabel kan ske både i arm och stödrör.

Armen är konstruerad i svetsat stål och varmförzinkade enligt SS-EN1461 korrosivklass C3.

Armen är skyddslackerad enligt duplexmetoden. Valbar kulör enligt RAL färgskala och glanstal anges vid beställning.

Armen kan fästas mot vägg i fyra stycken 10mm montagehål.

Väggfästet är 500 mm hög. Armlängden är 500 mm. Armaturtapp är 450 mm från fästplattan.

För pris se särskild GNP-prislista.